Thiết kế nhà chị Phương theo phong cách hiện đại.

234sunrisecity81

936823phongkhachnhaanhmainam1

936823phongkhach41

936823phongngucontrai11

936823phongngucontrai21

936823phongngucontrai31

936823phongngumaster11

936823phongngumaster21

936823phongngumaster31

936823phongngumaster41

936823phongngutreem11

936823phongngutreem31

936823vesinhphongngulau121