ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทุกเดือนของปี 2024
 1. ดูดวงปี 2567| Horoscope 2024
 2. เทรนด์ทรงผม Hair
auviet20 March 2024

ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทุกเดือนของปี 2024

ฤกษ์ตัดผม เดือนเมษายน 2567/ ฤกษ์สึก เมษายน 2567 วันธงชัยเดือนเมษายน 2567 เสริมวันดี-วันมงคล มีวันไหนบ้าง? วันธงชัย คือ วันดีที่สุดของเดือน มีความหมายสื่อถึงวันแห่งชัยชนะ หลายคนจึงนิยมเลือกฤกษ์วันธงชัยสำหรับเริ่มต้นทำสิ่งมงคลต่างๆ เพราะเชื่อว่าหากเริ่มต้นดี ก็จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ เช่น ออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ รวมไปถึงเปิดร้านธุรกิจใหม่ๆ สำหรับวันธงชัยของเดือนเมษายน 2567 มีจำนวน 5 วัน ดังนี้ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ฤกษ์ตัดผม เดือนเมษายน 2567 ตัดผมวันไหนดี เมษายน 2567 ฤกษ์สึก เมษายน 2567 3 – […]

ฤกษ์ตัดผม เดือนเมษายน 2567/ ฤกษ์สึก เมษายน 2567

วันธงชัยเดือนเมษายน 2567 เสริมวันดี-วันมงคล มีวันไหนบ้าง? วันธงชัย คือ วันดีที่สุดของเดือน มีความหมายสื่อถึงวันแห่งชัยชนะ หลายคนจึงนิยมเลือกฤกษ์วันธงชัยสำหรับเริ่มต้นทำสิ่งมงคลต่างๆ เพราะเชื่อว่าหากเริ่มต้นดี ก็จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ เช่น ออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ รวมไปถึงเปิดร้านธุรกิจใหม่ๆ สำหรับวันธงชัยของเดือนเมษายน 2567 มีจำนวน 5 วัน ดังนี้
ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทุกเดือนของปี 2024, ตัดผมวันไหนดี 2567 ผู้หญิง, ตัดผมวันไหนดี 67, ตัดผมเดือน 2567 วันไหนดีที่สุด, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผม วันไหนดี ปี 2567, วันตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดีปี 2567, ฤกษ์ตัดผม มกราคม 2567, ตัดผมปี 2567, ตัดเล็บตัดผมวันไหนดี 2567, ทรงผมเสริมดวง 2567, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดี 2568
 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567
ฤกษ์ตัดผม เดือนเมษายน 2567
ตัดผมวันไหนดี เมษายน 2567ฤกษ์สึก เมษายน 2567
3 – 4 เมษายน 25671 – 4 เมษายน 2567
12 – 13 เมษายน 256710 – 13 เมษายน 2567
21 – 22 เมษายน 256719 – 22 เมษายน 2567
29 – 30 เมษายน 2567
วันอธิบดีเดือนเมษายน 2567 เสริมวันดี-วันมงคล มีวันไหนบ้าง? นอกจากวันธงชัยที่ถือเป็นวันฤกษ์ดีที่สุดของเดือนแล้ว หากใครไม่สะดวกตรงกับวันดังกล่าว ก็สามารถเลือก “วันอธิบดี” ซึ่งเชื่อว่าเป็นวันที่ดีรองลงมา เพื่อประกอบกิจการต่างๆ ได้ โดยวันอธิบดีของเดือนเมษายน 2567 มีจำนวน 4 วัน มีดังนี้
ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทุกเดือนของปี 2024, ตัดผมวันไหนดี 2567 ผู้หญิง, ตัดผมวันไหนดี 67, ตัดผมเดือน 2567 วันไหนดีที่สุด, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผม วันไหนดี ปี 2567, วันตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดีปี 2567, ฤกษ์ตัดผม มกราคม 2567, ตัดผมปี 2567, ตัดเล็บตัดผมวันไหนดี 2567, ทรงผมเสริมดวง 2567, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดี 2568
 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
 • วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
วันกาลกิณีเดือนเมษายน 2567 ไม่เป็นมงคล มีวันไหนบ้าง? สำหรับ “วันโลกาวินาศ” และ “วันอุบาทว์” ถือเป็นวันกาลกิณี ไม่เหมาะที่จะทำการมงคลใดๆ แนะนำให้เลี่ยงวันกาลกิณีของเดือนเมษายน ดังต่อไปนี้
ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทุกเดือนของปี 2024, ตัดผมวันไหนดี 2567 ผู้หญิง, ตัดผมวันไหนดี 67, ตัดผมเดือน 2567 วันไหนดีที่สุด, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผม วันไหนดี ปี 2567, วันตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดีปี 2567, ฤกษ์ตัดผม มกราคม 2567, ตัดผมปี 2567, ตัดเล็บตัดผมวันไหนดี 2567, ทรงผมเสริมดวง 2567, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดี 2568
 • วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

อย่างไรก็ตาม วันธงชัยเมษายน 2567 ถือเป็นความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคลเพื่อเสริมขจวัญกำลังใจในการริเริ่มลงมือทำกิจการต่างๆ ที่เป็นมงคล ทั้งนี้สามารถเลือกวันที่เหมาะสมและสะดวกต่อตัวเราด้วย

ฤกษ์ตัดผม เดือนพฤษภาคม 2567/ฤกษ์สึก พฤษภาคม 2567

ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทุกเดือนของปี 2024, ตัดผมวันไหนดี 2567 ผู้หญิง, ตัดผมวันไหนดี 67, ตัดผมเดือน 2567 วันไหนดีที่สุด, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผม วันไหนดี ปี 2567, วันตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดีปี 2567, ฤกษ์ตัดผม มกราคม 2567, ตัดผมปี 2567, ตัดเล็บตัดผมวันไหนดี 2567, ทรงผมเสริมดวง 2567, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดี 2568

ฤกษ์ตัดผม เดือนพฤษภาคม 2567
ตัดผมวันไหนดี พฤษภาคม 2567ฤกษ์สึก พฤษภาคม 2567
1 พฤษภาคม 25671 พฤษภาคม 2567
9 – 10 พฤษภาคม 25677 – 10 พฤษภาคม 2567
18 พฤษภาคม 256716 – 18 พฤษภาคม 2567
20 พฤษภาคม 256720 พฤษภาคม 2567
28 – 29 พฤษภาคม 256726 – 29 พฤษภาคม 2567

ฤกษ์ตัดผม เดือนมิถุนายน 2567/ฤกษ์สึก มิถุนายน 2567

ฤกษ์ตัดผม เดือนมิถุนายน 2567
ตัดผมวันไหนดี มิถุนายน 2567ฤกษ์สึก มิถุนายน 2567
5 – 6 มิถุนายน 25673 – 6 มิถุนายน 2567
15 – 16 มิถุนายน 256712 – 16 มิถุนายน 2567
24 – 25 มิถุนายน 256722 – 25 มิถุนายน 2567

วันมงคลสำหรับการตัดผม:

ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทุกเดือนของปี 2024, ตัดผมวันไหนดี 2567 ผู้หญิง, ตัดผมวันไหนดี 67, ตัดผมเดือน 2567 วันไหนดีที่สุด, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผม วันไหนดี ปี 2567, วันตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดีปี 2567, ฤกษ์ตัดผม มกราคม 2567, ตัดผมปี 2567, ตัดเล็บตัดผมวันไหนดี 2567, ทรงผมเสริมดวง 2567, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดี 2568

 • วันจันทร์: 5, 12, 19, 26
 • วันอังคาร: 6, 13, 20, 27
 • วันพุธ: 7, 14, 21, 28
 • วันพฤหัสบดี: 1, 8, 15, 22, 29
 • วันศุกร์: 2, 9, 16, 23, 30
 • วันเสาร์: 3, 10, 17, 24
 • วันอาทิตย์: 4, 11, 18, 25

เวลามงคลสำหรับการตัดผม:

 • ช่วงเช้า: 09:00 น. – 11:00 น.
 • ช่วงบ่าย: 13:00 น. – 15:00 น.
 • ช่วงเย็น: 17:00 น. – 19:00 น.

ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย วันไหนเสริมดวงชะตา 2024

อยากเปลี่ยนลุค เสริมดวง เริ่มต้นปีใหม่ด้วยทรงผมใหม่ แต่ไม่รู้ว่าควรตัดผมวันไหนดี? วันนี้เรามีคำตอบ! ✨ ฤกษ์ตัดผม 2567 ✨

ผู้หญิง:

 • เสริมเสน่ห์: วันพฤหัสบดี, วันศุกร์
 • เสริมโชคลาภ: วันจันทร์, วันอาทิตย์
 • เสริมอำนาจ: วันอังคาร
 • เสริมความมั่งคั่ง: วันพุธ (กลางวัน)

ผู้ชาย:

ดวงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 วันดีตัดผม สระผม ตัดเล็บ เสริมดวงเฮงแบบเต็ม, วันมงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2567, ตัดผมวันไหนดี 2567, ดวงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • เสริมเสน่ห์: วันศุกร์, วันเสาร์
 • เสริมโชคลาภ: วันจันทร์, วันอาทิตย์
 • เสริมอำนาจ: วันอังคาร
 • เสริมความมั่งคั่ง: วันพุธ (กลางวัน)

** ตัวอย่าง ตัดผมวันไหนดี67:**

 • มกราคม: 1, 4, 10, 11, 17, 22, 24, 25, 31
 • กุมภาพันธ์: 2, 3, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
 • มีนาคม: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

คำเตือน:

 • หลีกเลี่ยงการตัดผมวันพระ
 • ตรวจสอบวันธงชัย วันอธิบดี วันกาลกิณีเพิ่มเติม

ตัดผมตามวันเกิด 2567 ตัดผมวันไหนดี ปี 67 มันนำอะไรมา?

วันอาทิตย์:

 • เชื่อกันว่าจะช่วยให้อายุยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 • เหมาะสำหรับผู้สูงวัย ผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องการเสริมสุขภาพ

วันจันทร์:

 • เชื่อกันว่าจะช่วยนำโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือต้องการเสริมโชคลาภ

วันอังคาร:

 • เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมอำนาจ บารมี และความน่าเกรงขาม
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในตำแหน่งบริหาร หรือต้องการเสริมบารมี

วันพุธ:

ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทุกเดือนของปี 2024, ตัดผมวันไหนดี 2567 ผู้หญิง, ตัดผมวันไหนดี 67, ตัดผมเดือน 2567 วันไหนดีที่สุด, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผม วันไหนดี ปี 2567, วันตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดีปี 2567, ฤกษ์ตัดผม มกราคม 2567, ตัดผมปี 2567, ตัดเล็บตัดผมวันไหนดี 2567, ทรงผมเสริมดวง 2567, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดี 2568

 • ไม่ควรตัดผม เชื่อกันว่าจะนำพาความทุกข์ โศกเศร้า และอุปสรรคต่างๆ
 • ควรหลีกเลี่ยงการตัดผมในวันนี้

วันพฤหัสบดี:

 • เชื่อกันว่าจะช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัย และแคล้วคลาดจากอันตราย
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อย หรือต้องการเสริมความปลอดภัย

วันศุกร์:

ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทุกเดือนของปี 2024, ตัดผมวันไหนดี 2567 ผู้หญิง, ตัดผมวันไหนดี 67, ตัดผมเดือน 2567 วันไหนดีที่สุด, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผม วันไหนดี ปี 2567, วันตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดีปี 2567, ฤกษ์ตัดผม มกราคม 2567, ตัดผมปี 2567, ตัดเล็บตัดผมวันไหนดี 2567, ทรงผมเสริมดวง 2567, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดี 2568

 • เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์ เมตตามหานิยม และความรัก
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาคู่ หรือต้องการเสริมเสน่ห์

วันเสาร์:

 • เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ หรือต้องการเสริมดวงชะตา

หมายเหตุ:

 • ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ
 • ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคล

คำแนะนำ:

 • ควรเลือกตัดผมในวันที่มีฤกษ์ยามมงคล
 • ควรเลือกทรงผมที่เหมาะกับรูปหน้าและสไตล์
 • ควรเลือกช่างตัดผมที่มีความเชี่ยวชาญ

ตัดเล็บวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงคุณควรลองดูสิ่งนี้อย่างแน่นอน

ตามความเชื่อโบราณ การตัดเล็บในแต่ละวันส่งผลต่อดวงชะตาของเรา ดังนี้

ตัดผมวันไหนดี 2567 สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทุกเดือนของปี 2024, ตัดผมวันไหนดี 2567 ผู้หญิง, ตัดผมวันไหนดี 67, ตัดผมเดือน 2567 วันไหนดีที่สุด, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผม วันไหนดี ปี 2567, วันตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดีปี 2567, ฤกษ์ตัดผม มกราคม 2567, ตัดผมปี 2567, ตัดเล็บตัดผมวันไหนดี 2567, ทรงผมเสริมดวง 2567, ฤกษ์ตัดผม 2567, ตัดผมวันไหนดี 2568

วันอาทิตย์:

 • ความหมาย: อายุยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 • ข้อควรระวัง: ไม่ควรตัดเล็บตอนเช้า

วันจันทร์:

 • ความหมาย: มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ข้อควรระวัง: ไม่ควรตัดเล็บตอนเย็น

วันอังคาร:

 • ความหมาย: มีเดชอำนาจ บารมี ผู้คนยำเกรง
 • ข้อควรระวัง: ไม่ควรตัดเล็บตอนกลางคืน

วันพุธ:

 • ความหมาย: ไม่ควรตัดเล็บ เชื่อกันว่าจะนำพาความทุกข์ โศกเศร้า และอุปสรรคต่างๆ

วันพฤหัสบดี:

 • ความหมาย: เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาคุ้มครอง เป็นสิริสวัสดิ์กับตัวท่าน
 • ข้อควรระวัง: ไม่ควรตัดเล็บตอนเที่ยง

วันศุกร์:

 • ความหมาย: มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่แก่คนทั้งปวง
 • ข้อควรระวัง: ไม่ควรตัดเล็บตอนค่ำ

วันเสาร์:

 • ความหมาย: ดียิ่งนัก คิดการทำสิ่งใดจะได้ดั่งสมประสงค์ จะเกิดมงคลและโชคลาภ

ทั้งนี้ ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ตัดผมวันไหนดี ตัดเล็บวันไหนดี 67 เสริมดวงงาน

ความเชื่อเกี่ยวกับการตัดผมในแต่ละวัน

 • วันอาทิตย์: เชื่อกันว่าจะช่วยให้อายุยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 • วันจันทร์: เชื่อกันว่าจะช่วยนำโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • วันอังคาร: เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมอำนาจ บารมี และความน่าเกรงขาม
 • วันพุธ: ไม่ควรตัดผม เชื่อกันว่าจะนำพาความทุกข์ โศกเศร้า และอุปสรรคต่างๆ
 • วันพฤหัสบดี: เชื่อกันว่าจะช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัย และแคล้วคลาดจากอันตราย
 • วันศุกร์: เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์ เมตตามหานิยม และความรัก
 • วันเสาร์: เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง

หมายเหตุ:

 • ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ
 • ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคล

คำแนะนำ:

 • ควรเลือกตัดผมในวันที่มีฤกษ์ยามมงคล
 • ควรเลือกทรงผมที่เหมาะกับรูปหน้าและสไตล์
 • ควรเลือกช่างตัดผมที่มีความเชี่ยวชาญ

ตัดผมวันไหนดี 67 ตามความหมาย

การตัดผมตามความเชื่อโบราณ

 • วันอาทิตย์: ความหมาย: อายุยืน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 • วันจันทร์: ความหมาย: มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • วันอังคาร: ความหมาย: มีเดชอำนาจ บารมี ผู้คนยำเกรง
 • วันพุธ: ความหมาย: ไม่ควรตัดผม เชื่อกันว่าจะนำพาความทุกข์ โศกเศร้า และอุปสรรคต่างๆ
 • วันพฤหัสบดี: ความหมาย: เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาคุ้มครอง เป็นสิริสวัสดิ์กับตัวท่าน
 • วันศุกร์: ความหมาย: มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่แก่คนทั้งปวง
 • วันเสาร์: ความหมาย: ดียิ่งนัก คิดการทำสิ่งใดจะได้ดั่งสมประสงค์ จะเกิดมงคลและโชคลาภ

หมายเหตุ:

 • ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ
 • ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคล

คำแนะนำ:

 • ควรเลือกตัดผมในวันที่มีฤกษ์ยามมงคล
 • ควรเลือกทรงผมที่เหมาะกับรูปหน้าและสไตล์
 • ควรเลือกช่างตัดผมที่มีความเชี่ยวชาญ

เช็กวันมงคล 2567 กุมภาพันธ์ การตัดผมนำโชคลาภมาให้

อยากเสริมดวงชะตา เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยลุคใหม่? มาเช็กวันมงคลสำหรับการตัดผมกัน!  ฤกษ์ตัดผม กุมภาพันธ์ 2567 ✨

ผู้หญิง:

 • เสริมเสน่ห์: วันพฤหัสบดี (9 กุมภาพันธ์) , วันศุกร์ (10 กุมภาพันธ์)
 • เสริมโชคลาภ: วันจันทร์ (6 กุมภาพันธ์) , วันอาทิตย์ (5 กุมภาพันธ์)
 • เสริมอำนาจ: วันอังคาร (7 กุมภาพันธ์)
 • เสริมความมั่งคั่ง: วันพุธ (8 กุมภาพันธ์) (กลางวัน)

ผู้ชาย:

 • เสริมเสน่ห์: วันศุกร์ (10 กุมภาพันธ์) , วันเสาร์ (11 กุมภาพันธ์)
 • เสริมโชคลาภ: วันจันทร์ (6 กุมภาพันธ์) , วันอาทิตย์ (5 กุมภาพันธ์)
 • เสริมอำนาจ: วันอังคาร (7 กุมภาพันธ์)
 • เสริมความมั่งคั่ง: วันพุธ (8 กุมภาพันธ์) (กลางวัน)

** ตัวอย่างวันมงคลเพิ่มเติม:**

 • วันที่ 2: ดี
 • วันที่ 3: ดี
 • วันที่ 7: ดี
 • วันที่ 8: ดี
 • วันที่ 14: ดี
 • วันที่ 15: ดี
 • วันที่ 21: ดี
 • วันที่ 22: ดี

คำเตือน:

 • หลีกเลี่ยงการตัดผมวันพระ (1 กุมภาพันธ์, 16 กุมภาพันธ์, 28 กุมภาพันธ์)
 • ตรวจสอบวันธงชัย วันอธิบดี วันกาลกิณีเพิ่มเติม

ตัดผมเดือน มีนาคม 2567 วันไหนดีที่สุด?

อยากเสริมดวงชะตา เริ่มต้นเดือนมีนาคมด้วยลุคใหม่? มาเช็กวันมงคลสำหรับการตัดผมกัน! ฤกษ์ตัดผม มีนาคม 2567

ผู้หญิง:

 • เสริมเสน่ห์: วันพฤหัสบดี (30 มีนาคม) , วันศุกร์ (31 มีนาคม)
 • เสริมโชคลาภ: วันจันทร์ (27 มีนาคม) , วันอาทิตย์ (26 มีนาคม)
 • เสริมอำนาจ: วันอังคาร (28 มีนาคม)
 • เสริมความมั่งคั่ง: วันพุธ (29 มีนาคม) (กลางวัน)

ผู้ชาย:

 • เสริมเสน่ห์: วันศุกร์ (31 มีนาคม) , วันเสาร์ (1 เมษายน)
 • เสริมโชคลาภ: วันจันทร์ (27 มีนาคม) , วันอาทิตย์ (26 มีนาคม)
 • เสริมอำนาจ: วันอังคาร (28 มีนาคม)
 • เสริมความมั่งคั่ง: วันพุธ (29 มีนาคม) (กลางวัน)

** ตัวอย่างวันมงคลเพิ่มเติม:**

 • วันที่ 3: ดี
 • วันที่ 4: ดี
 • วันที่ 9: ดี
 • วันที่ 10: ดี
 • วันที่ 16: ดี
 • วันที่ 17: ดี
 • วันที่ 23: ดี
 • วันที่ 24: ดี

คำเตือน:

 • หลีกเลี่ยงการตัดผมวันพระ (1 มีนาคม, 15 มีนาคม, 29 มีนาคม)
 • ตรวจสอบวันธงชัย วันอธิบดี วันกาลกิณีเพิ่มเติม

ตัดผมวันไหนดี 67 วันไหนเหมาะแก่การตัดผม เมษายน 2567

อยากเสริมดวงชะตา เริ่มต้นเดือนเมษายนด้วยลุคใหม่? มาเช็กวันมงคลสำหรับการตัดผมกัน! ฤกษ์ตัดผม เมษายน 2567

ผู้หญิง:

 • เสริมเสน่ห์: วันพฤหัสบดี (27 เมษายน) , วันศุกร์ (28 เมษายน)
 • เสริมโชคลาภ: วันจันทร์ (24 เมษายน) , วันอาทิตย์ (23 เมษายน)
 • เสริมอำนาจ: วันอังคาร (25 เมษายน)
 • เสริมความมั่งคั่ง: วันพุธ (26 เมษายน) (กลางวัน)

ผู้ชาย:

 • เสริมเสน่ห์: วันศุกร์ (28 เมษายน) , วันเสาร์ (29 เมษายน)
 • เสริมโชคลาภ: วันจันทร์ (24 เมษายน) , วันอาทิตย์ (23 เมษายน)
 • เสริมอำนาจ: วันอังคาร (25 เมษายน)
 • เสริมความมั่งคั่ง: วันพุธ (26 เมษายน) (กลางวัน)

** ตัวอย่างวันมงคลเพิ่มเติม:**

 • วันที่ 1: ดี
 • วันที่ 3: ดี
 • วันที่ 7: ดี
 • วันที่ 8: ดี
 • วันที่ 14: ดี
 • วันที่ 15: ดี
 • วันที่ 21: ดี
 • วันที่ 22: ดี

ตัดผมวันไหนดี 2567 ผู้หญิง พฤษภาคม เสริมดวงให้ปังตลอด

ตัดผมวันไหนดี 2567 ผู้หญิง พฤษภาคม เสริมดวงให้ปังตลอด! อยากเสริมดวงชะตา เริ่มต้นเดือนพฤษภาคมด้วยลุคใหม่ที่ปังสุดๆ? มาเช็กวันมงคลสำหรับการตัดผมกัน! ฤกษ์ตัดผม ผู้หญิง พฤษภาคม 2567

 

เสริมเสน่ห์:

 • วันพฤหัสบดี (25 พฤษภาคม): เสริมเสน่ห์ดึงดูดใจ เพิ่มความน่ารัก น่าทะนุถนอม
 • วันศุกร์ (26 พฤษภาคม): เสริมเสน่ห์แบบมีพลัง ดึงดูดเพศตรงข้าม

เสริมโชคลาภ:

 • วันจันทร์ (22 พฤษภาคม): เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • วันอาทิตย์ (21 พฤษภาคม): เสริมโชคลาภ วาสนาดี มีโอกาสได้ลาภลอย

เสริมอำนาจ:

 • วันอังคาร (23 พฤษภาคม): เสริมอำนาจ บารมี ความน่าเกรงขาม
 • วันพุธ (24 พฤษภาคม) (กลางวัน): เสริมความมั่งคั่ง มั่นคง เงินทองไหลมาเทมา

ตัวอย่างวันมงคลเพิ่มเติม:

 • วันที่ 2: ดี
 • วันที่ 4: ดี
 • วันที่ 9: ดี
 • วันที่ 10: ดี
 • วันที่ 16: ดี
 • วันที่ 17: ดี
 • วันที่ 23: ดี
 • วันที่ 24: ดี

คำเตือน:

 • หลีกเลี่ยงการตัดผมวันพระ (3 พฤษภาคม, 17 พฤษภาคม, 30 พฤษภาคม)
 • ตรวจสอบวันธงชัย วันอธิบดี วันกาลกิณีเพิ่มเติม

เคล็ดลับเพิ่มเติม

 • ตัดผมตอนเช้า จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น
 • เลือกทรงผมที่เหมาะกับรูปหน้าและสไตล์
 • เลือกช่างตัดผมที่มีฝีมือดี
0 View | 15 Comment