Category: สุขภาพ | Good Life

สุขภาพ: ข่าวสารสุขภาพ โรคที่พบบ่อย และวิธีดูแลร่างกาย | Good Life

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่าโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว หมายความว่าโรคนี้จะไม่หายไป แต่จะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและลดลงเป็นวัฏจักร ประชาชนควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความรุนแรงของโรค

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคฝีดาษลิง เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก อาการของโรคคล้ายกับไข้ทรพิษ แต่ไม่รุนแรงเท่า ผู้ที่มีอาการไข้สูง ผื่นขึ้นตามตัว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ต่อไปอีก 5 ปี งบประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท ครอบคลุมสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล บริการสาธารณสุข และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่ประชาชน 70 ล้านคน

โรคที่พบบ่อย

  • โรคโควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อาการของโรค ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย สูญเสียการรับรสและกลิ่น บางคนอาจมีอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ หายใจลำบาก ภาวะไตวายเฉียบพลัน
  • โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ อาการของโรค ได้แก่ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย อาจมีผื่นขึ้นตามตัว บางคนอาจมีอาการรุนแรง เช่น เลือดออกในอวัยวะต่างๆ ช็อก เสียชีวิต
  • โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ อาการของโรค ได้แก่ ไข้สูง ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย บางคนอาจมีอาการรุนแรง เช่น ปอดบวม ภาวะหายใจล้มเหลว
  • โรคตับอักเสบ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการของโรค ได้แก่ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด บางคนอาจมีอาการรุนแรง เช่น ตับวาย เสียชีวิต
  • โรคมะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ในร่างกายเติบโตผิดปกติ อาการของโรคขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง บางคนอาจมีอาการ เช่น เจ็บปวด อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ท้องผูก ท้องเสีย ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเป็นเลือด เลือดออกผิดปกติ เป็นต้น

วิธีดูแลร่างกาย

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา
  • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

การดูแลร่างกายด้วยวิธีเหล่านี้ จะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

 

Load More